GIỚI THIỆU CHUNG

  TRƯỜNG TH VÀ THCS THỤY HƯƠNG

Email:  thuyhuong@kienthuy.edu,vn

Địa chỉ: Thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng.