Thứ sáu, 01/12/2023 - 19:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Thuỵ Hương - Huyện Kiến Thụy - Thành phố Hải Phòng

Kế hoạch kiểm tra giữa kì I năm học 2022-2023 bậc THCS

        TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯƠNG      

         HỘI ĐỒNG KT GIỮA HỌC KÌ I                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 – 20203

 

 - Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ Hướng dẫn số 2766/SGDĐT-TrH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023;

- Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (gọi tắt là thông tư 22);

-Thực hiện Hướng dẫn của phòng GD&ĐT huyện Kiến Thụy hướng dẫn kiểm tra các môn văn hóa giữa kì I năm học 2022-2023.

- Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục của trường TH&THCS Thụy Hương năm học 2022-2023 và điều kiện thực tế nhà trường.

Bộ phận chuyên môn Trường TH&THCS Thụy Hương xây dựng kế hoạch kiểm tra giữa kì I năm học 2022-2023 cụ thể như sau :

1. Đối tượng tham dự kiểm tra : Tất cả học sinh các khối lớp trong toàn trường.

2. Chương trình: Từ tuần 1 đến thời điểm kiểm tra.

3. Môn kiểm tra, thời gian kiểm tra, tổ chức kiểm tra:

3.1. Các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh:

                     Lớp

 

Thời gian

6, 7 -Buổi sáng

8, 9 -Buổi chiều

Môn

Thời gian

Tính giờ

Môn

Thời gian

Tính giờ

Thứ tư

Ngày 02/11/2022

Ngữ Văn

90’

7h30-9h00

Ngữ Văn

90’

13h45-15h15

T. Anh

60’

9h15-10h15

T. Anh

60’

15h30-16h30

Thứ năm

Ngày 03/11/2022

Toán

90’

7h30-9h00

Toán

90’

13h45-15h15

 

3.2. Các môn còn lại (trừ GDTC, MT, GDDP, HĐTNHN lớp 6,7;  TD, MT, Âm nhạc lớp 8, 9):

                     Lớp

 

Thời gian

6, 7 -Buổi sáng

8, 9 -Buổi chiều

Môn

Thời gian

Tính giờ

Môn

Thời gian

Tính giờ

Thứ tư

Ngày 09/11/2022

Công nghệ

45’

7h30-8h15

Công nghệ

45’

13h45-14h30

GDCD

45’

8h30-9h15

GDCD

45’

14h45-15h30

Tin

45’

9h30-10h15

Sinh

45’

15h45-16h30

Thứ năm

Ngày 10/11/2022

Nghệ thuật

45

7h30-8h15

Sử

45’

13h45-14h30

KHTN

60’

8h30-9h30

Vật lí

45’

14h45-15h30

Thứ sáu

Ngày 11/11/2022

LS&ĐL

60’

7h30-8h30

Địa

45’

15h45-15h30

 

 

 

Hóa

45’

15h45-16h30

- Tổ chức kiểm tra:

          + Tổ chức coi kiểm tra đúng quy chế, sắp xếp học sinh theo thứ tự chữ cái, đảm bảo không quá 24 học sinh/1 phòng.

          + Phân công mỗi phòng 02 giáo viên coi.

          + 100% GV coi kiểm tra có mặt đúng giờ, coi kiểm tra đúng quy chế. 

4- Tổ chức chấm: Hiệu trưởng thành lập hội đồng chấm, chỉ đạo việc rọc phách, tổ chức chấm bài tại trường, đảm bảo tính khách quan, công bằng. Bài kiểm tra sau khi chấm xong, trả lại cho học sinh xem kết quả và thu lại niêm phong, lưu trữ tại trường.

                                                             Thụy Hương, ngày, 21 tháng 10 năm 2022

                                K/T HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                           PHT. NGUYỄN VĂN CHUYÊN

Lượt xem: 305
Tác giả: Trường TH&THCS Thụy Hương
Liên kết website
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Hôm qua : 435
Tháng 12 : 29
Chính phủ điện tử