Friday, 09/12/2022 - 10:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Thuỵ Hương - Huyện Kiến Thụy - Thành phố Hải Phòng

Kế hoạch kiểm tra giữa kì I năm học 2022-2023 bậc Tiểu học

 

 UBND HUYỆN KIẾN THUỴ

TRƯỜNG TH&THCS THUỴ HƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Thuỵ Hương, ngày 26 tháng 10  năm 2022

 

KẾ HOẠCH
Kiểm tra giữa học kì I, năm học 2022 – 2023

 

          Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thuỵ Hương

         Trường Tiểu học và THCS Thuỵ Hương  xây dựng kế hoạch kiểm tra các môn văn hóa giữa học kì I, năm học 2022 – 2023 đối với khối 4,5 như sau.

I. Mục đích, yêu cầu

          - Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả công tác kiểm tra định kì bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu theo quy định của Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học;

          - Đảm bảo việc đánh giá sát nội dung chương trình dạy học theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định.

          - Kết quả kiểm tra giữa học kì I là cơ sở để đánh giá khả năng, năng lực và mức độ đạt được của học sinh trong quá trình học tập cũng như năng lực giảng dạy của giáo viên trong năm học, đồng thời là cơ sở định hướng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022 - 2023.  

          - Tổ chức kiểm tra bảo đảm đúng quy chế, khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực chất việc dạy và học, và bảo mật trong quá trình ra đề, kiểm tra và xử lí kết quả. 

II. Đối tượng kiểm tra: Học sinh khối 4, 5.

III. Nội dung kiểm tra: Môn Toán, Tiếng Việt

          Bài kiểm tra giữa học kì I được xây dựng dưới dạng một bài kiểm tra gồm phần trắc nghiệm khách quan và tự luận gồm 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng sáng tạo.

Nội dung, kiến thức và kĩ năng trọng tâm thuộc khối lớp từ tuần 1 đến tuần 10,  bảo đảm đánh giá đúng khả năng, năng lực của học sinh. Bài kiểm tra không có tính đánh đố tạo áp lực cho học sinh, phụ huynh.

IV. Hình thức kiểm tra:

Tổ chức coi, chấm chéo giữa các khối, lớp. Mỗi lớp có 1 giáo viên coi.

V. Thời gian kiểm tra:

- ½ ngày. Dự kiến: Tuần 2 tháng 11 (Lịch cụ thể chờ công văn chỉ đạo của PGD)

Môn Tiếng Việt: 90 phút

Môn Toán: 40 phút

          Trên đây là kế hoạch kiểm tra các môn văn hóa giữa học kì I năm học 2022 – 2023 đối với khối 4,5. Yêu cầu các tổ, khối chuyên môn nghiên cứu, triển khai kế hoạch đến 100% học sinh khối 4,5 và tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh.

                                                                            

 

      HIỆU TRƯỞNG                                               NGƯỜI LẬP                                                     

 

 

 

       Nguyễn Văn Mai                                              Phạm Thị Hà

 

 

 

Liên kết website
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 51
Tháng 12 : 375
Chính phủ điện tử