Tuesday, 04/10/2022 - 01:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thuỵ Hương

Kế hoạch thi lại năm học 2020-2021

 

 

UBND HUYÊN KIẾN THỤY

TRƯỜNG THCS THỤY HƯƠNG

Số:....    /KH-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LẠI

VÀ XÉT LÊN LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

            Căn cứ thông tư 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011 về quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở.

            Căn cứ vào yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -2021, tình hình thực tế và đề nghị của bộ phận chuyên môn trường THCS Thụy Hương

Căn cứ vào biên bản xét duyệt của hội đồng xét duyệt cuối năm của trường THCS Thụy Hương vào ngày 25/06/2021;

Nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 theo kế hoạch đã đề ra.

II.NỘI DUNG:

1.Công tác tổ chức:

a. Ban Giám hiệu:

- Ra quyết định thành lập hội đồng coi thi, phân công GV ôn tập, giám thị, giám khảo

- Lên lịch ôn tập, lịch thi lại.

- Thông báo cho học sinh thi lại, công bố danh sách kết quả thi lại.

b. Giáo viên:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, 8B năm học 2020-2021 thông báo đến học sinh thi lại lớp mình kế hoạch, thời gian ôn tập và thi lại năm học 2020-2021.  

- Các giáo viên có tên sau làm đề cương cho học sinh tự ôn tập ở nhà và ra đề thi lại (Gửi vào hòm thư nguyenchuyenkthp@gmail.com chậm nhất vào ngày 12/7/2021):

Stt

Họ và tên

Phụ trách ra đề cương ôn tập, ra đề thi

1

Vũ Duy Toản

Toán 7B

2

Lý Hoài Thu

Ngữ Văn 7B

3

Nguyễn Thanh Tâm

Toán 8B, Vật lí 8B

4

Nguyễn Xuân Trường

Ngữ Văn 8B

5

Vũ Thị Huệ

Tiếng Anh 8B

6

Mai Thị Sinh Hoàn

Lịch Sử  8B

7

Nguyễn Văn Nguyên

Âm nhạc 8B

c. Học sinh:

            - Danh sách học sinh thi lại:

            - Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Lớp

Môn thi lại

1

Ngô Xuân Toàn

21/05/2008

Nam

7B

Toán; Ngữ văn

2

Nguyễn Thế Luân

28/10/2006

Nam

8B

Toán; Ngữ văn

3

Nguyễn Đình Đức Thịnh

24/02/2007

Nam

8B

Toán; Vật lí; Ngữ văn; Lịch sử; Tiếng Anh; Âm nhạc

            - Ngày 08/07/2020 xem thông báo lịch ôn tập và thời gian nhà trường tổ chức thi lại.

            - Đăng ký môn thi lại theo đơn từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 14/07/2021. (Phải có chữ ký xác nhận của phụ huynh học sinh vào trong đơn xin thi lại.)

            - Nhận đề cương ôn tập từ Ban Giám hiệu vào ngày 12/7/2021.

2. Thời gian ôn tập: Từ ngày 12/7/2021 đến 30/7/2021

            - Các giáo viên làm nhiệm vụ coi thi sẽ được thông báo sau.

            - Giáo viên chủ nhiệm cùng hội đồng xét duyệt sau khi có kết quả chấm bài thi lại.

3. Địa điểm ôn tập: Tại gia đình học sinh.

4. Lịch thi lại chấm và xét kết quả:

a. Lịch thi:  Ngày 02/8/2019 (Thứ hai)

Thời gian

Môn thi

Khối thi

Ghi chú

Sáng ngày 02/8/2021

7h30’ đến 9h00’

Toán

Khối 7, 8

- HS có mặt tại trường trước 15 phút để chuẩn bị.

- Buổi chiều chỉ có em Thịnh lớp 8B thi lại

9h10’ đến 10h40’

Ngữ Văn

Khối 7, 8

Chiều ngày 02/8/2021

14h00’ đến 14h45’

Vật lí

Khối 8

14h55’ đến 15h40’

Tiếng Anh

Khối 8

15h50’ đến 16h35’

Lịch sử

Khối 8

16h45’ đến 17h00’

Âm nhạc

Khối 8

b. Lịch chấm thi: Giáo viên chấm tập trung tại trường từ 7h30 phút ngày 02/8/2021.

c. Xét duyệt: Sáng: 04/08/2021.

d. Công bố kết quả: 09/08/2021.                                                              

 

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHT

 

 

NGUYỄN VĂN CHUYÊN

                                                                           

Liên kết website
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 17
Tháng 10 : 91
Chính phủ điện tử