Friday, 09/12/2022 - 08:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Thuỵ Hương - Huyện Kiến Thụy - Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI HỢP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023


Tác giả: Trường Mầm non Đại Hợp