Friday, 09/12/2022 - 08:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Thuỵ Hương - Huyện Kiến Thụy - Thành phố Hải Phòng

Trường Mầm non Thụy Hương tổ chức chấm lớp đủ điều kiện và chấm nề nếp đầu năm học 2022 - 2023

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Ngày 23/9/2022 Trường mầm non Thụy Hương tổ chức chấm lớp đủ điều kiện và chấm nề nếp đầu năm với 100% các nhóm lớp trong trường tham gia.


Tác giả: Trường Mầm non Thụy Hương