Friday, 09/12/2022 - 09:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Thuỵ Hương - Huyện Kiến Thụy - Thành phố Hải Phòng

Kế hoạch chuyên môn cấp huyện tháng 10 năm 2022

UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯƠNG

 

Số:…03… /TH-TH&THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

    Thụy Hương, ngày 07 tháng 10 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

               Về việc sinh hoạt chuyên môn cấp    huyện tháng 10 năm 2022

 

            Thực hiện công văn số 262/PGD&ĐT huyện Kiến Thụy ngày 06 tháng 10 năm 2022. Bộ phận chuyên môn trường TH&THCS Thụy Hương thông báo kế hoạch tham dự như sau:

I. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

         - Môn Ngữ Văn 9: Ôn tập câu 1 phần làm văn.
         - Môn Toán 9: Chủ đề tiếp tuyến của đường tròn.
         - Môn Tiếng Anh 9: Chủ đề Reported speech.

TT

Nội dung

Giáo viên – Đơn vị thực hiên

Người chủ trì -Tổ trường

1

Môn Ngữ Văn

Đ/c Nguyễn Thị Huệ
GV-THCS Thuận Thiên

Đ/c Nguyễn Văn Lượng
HT trường THCS Thanh Sơn

2

Môn Toán

Đ/c Đặng Thị Hồng
GV-THCS Tú Sơn

Đ/c Hoàng Văn Thành
HT trường THCS Đại Đồng

3

Môn Tiếng

Đ/c Vũ Thị Duyên
GV-THCS Kiến Quốc

Đ/c Nguyễn Văn Mai
HT trường TH-THCS Thụy Hương

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

         1. Thời gian: từ 14h00, ngày 13 tháng 10 năm 2022 (thứ Năm).
         2. Địa điểm: Trường THCS Kiến Quốc.
         3. Thành phần:
            - Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT.
            - Lãnh đạo các trường TH-THCS, THCS.
            - Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên dạy lớp 9 bộ môn Ngữ Văn, Toán,Tiếng Anh              
       năm học 2022-2023 của 18 trường TH-THCS, THCS

III. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THAM DỰ VÀ CHUẨN BỊ NỘI DUNG TRÌNH BÀY:

TT

Môn

Giáo viên tham dự

Giáo viên chuẩn bị nội dung trình bày

Ghi chú

1

Toán

1. Trần Văn Dược

2. Bùi Anh Tuấn

Trần Văn Dược

Các đc xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung trên để trình bày trong buổi sinh hoạt chuyên môn, gửi nội dung về BGH chậm nhất 11h30 ngày 11/10/2022 để nộp PGD

2

Ngữ Văn

  1. Nguyễn Xuân Trường
  2. Lý Hoài Thu

Nguyễn Xuân Trường

 

3

Tiếng Anh

  1. Nguyễn Văn Nguyên
  2. Vũ Thị Huệ

Vũ Thị Huệ

 

 

Nơi n hận:

            - HT(để bc);

            - Tổ CM;

            - Văn thư nhà trường

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN CHUYÊN

 

Liên kết website
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 51
Tháng 12 : 374
Chính phủ điện tử